Tavoite

Valmentavasta valmiiksi -hanke kehittää maahanmuuttajille suunnattuja korkeakouluopintoihin valmentavia koulutuksia. Tavoitteena on valmentavien koulutusten sisällöllinen kehittäminen, kansallisten suositusten laatiminen sekä osallisuutta ja integraatiota edistävän toiminnan monipuolistamiseen korkeakouluyhteisöissä.

Kohderyhmä

Hankkeen kohderyhmänä ovat maahanmuuttajataustaiset henkilöt, jotka ovat kiinnostuneita korkeakouluopinnoista ja hyötyvät oppimisvalmiuksien sekä kielitaidon kehittämisestä.

Tulokset

Valmentavasta valmiiksi -hankeen tuloksena maahanmuuttajille suunnattujen korkeakouluopintoihin valmentavien koulutusten saatavuus, joustavuus ja vaikuttavuus lisääntyvät. Useammalla maahanmuuttajalla on valmiudet edetä korkeakouluopintoihin. Kansallisten suositusten ansiosta valmentava koulutus on yhdenmukaista ja korkeakouluilla on yhteiset toimintatavat koulutusten järjestämisessä.

Yhdeksän toteuttajaa

Valtakunnallista hanketta hallinnoi Metropolia Ammattikorkeakoulu. Karelia-ammattikorkeakoulu on yksi hankkeen yhdeksästä toteuttajasta, jolla on koordinointivastuu maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden osallisuutta ja integraatiota edistävien toimenpiteiden toteuttamisesta.

Hankkeen toteutusaika on 15.8.2017 – 31.12.2019